دوره مهارت افزایی اساتید نقد وهابیت
نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه
محل صدور
کد ملی
کد مرکز مدیریت
شماره موبایل
دانش پژوه کدام شعبه بوده اید؟
دانش پژوه کدام دوره بوده اید؟
درخواست شرکت در کدام گرایش را دارید؟

جریان شناسی
مبانی وهابیت
عقائد خاص وهابیت
شبهات
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به موسسه دارالاعلام میباشد.