مرکز تخصصی دارالاعلام در نظر دارد از اساتید و فضلاء محترم واجد شرایط، جهت راهنمایی و مشاوره رساله های علمی سطح ۳ و ۴ استفاده نماید. بدین منظور اساتید و فضلاء محترم دارای مدرک سطح چهار حوزه یا دکترای دانشگاه که حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند، می توانند جهت ثبت نام و تشکیل پرونده از طریق مرکز تخصصی دارالاعلام اقدام نمایند.

قابل توجه اساتید و فضلاء حوزه
مرکز تخصصی دارالاعلام در نظر دارد از اساتید و فضلاء محترم واجد شرایط، جهت راهنمایی و مشاوره رساله های علمی سطح ۳ و ۴ استفاده نماید. بدین منظور اساتید و فضلاء محترم دارای مدرک سطح چهار حوزه یا دکترای دانشگاه که حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند، می توانند جهت ثبت نام و تشکیل پرونده از طریق مرکز تخصصی دارالاعلام اقدام نمایند.

1)  گواهی حداقل 5سال تدریس در سطوح عالی حوزه یا دانشگاه
2)  گواهی حداقل 5 سال تحقیق و پژوهش از مراکز مربوطه 
3)  ارائة حداقل سه تألیف در رشتة مربوطه 
4)  گواهی سابقة راهنمائی یا مشاورة در مراکز حوزوی یا دانشگاهی
5)  زندگینامه علمی

اساتید گرامی می‌توانند با تکمیل فرم ذیل به همراه مدارک لازم به معاونت آموزش موسسه مراجعه فرمایند. 

 

جذب استاد راهنما و مشاور پایان نامه

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن