تاریخ ثبت  1399/10/24
تعداد بازدید  570
این معاونت در جهت نظم‌بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین‌نامه‌ها تلاش می‌نماید و ماموریت دارد بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و از طریق کسب، تأمین و تخصیص منابع مالی و ارائه خدمات، تسهیلات و امکانات اداری، مالی، رفاهی و خدماتی دیگر بخش‌های موسسه را در جهت ایفای مأموریت‌های خود پشتیبانی نماید.

معاونت اداری و مالی به سبب وظیفه کنترل و نظارت دقیق و مستمر برکلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارایی‌ها، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف موسسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این معاونت در جهت نظم‌بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین‌نامه‌ها تلاش می‌نماید و ماموریت دارد بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و از طریق کسب، تأمین و تخصیص منابع مالی و ارائه خدمات، تسهیلات و  امکانات اداری، مالی، رفاهی و خدماتی دیگر بخش‌های موسسه را در جهت ایفای مأموریت‌های خود پشتیبانی نماید.

این معاونت با توانمندسازی سرمایه‌های سازمانی، افزایش انگیزه در پرسنل، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات و تحول در برنامه‌ها سعی در فراهم‌کردن شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری، تحول و نوآفرینی سرمایه‌های سازمانی دارد.

واحدهای حوزه معاونت اداری مالی عبارتند از:

مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی: این مدیریت با سه بخش، امور ستادی و پشتیبانی موسسه را بر عهده دارد.

امین اموال: ثبت کلیه اموال و انبار

‌أ.        کارپردازی و خرید: انجام کلیه خریدها و امور پیکی

‌ب.   خدمات: آبدارچی و نظافت

‌ج.     نگهبانی: حراست ورودی

اداره حسابداری: انجام امور مالی

اداره چاپ و نشر: مدیریت کلیه امور چاپ و نشر

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن