تاریخ ثبت  1399/12/02
تعداد بازدید  396

سرفصل های دوره بلند مدت موسسه دارالاعلام عبارتند از:

1. آشنایی با جریان های سلفی (تاریخ سلفی گری، ابن تیمیه و تاسیس مکتب سلفیه، جریان های سلفیه در جهان معاصر)

2. مبانی وروش دین شناسي (ارزیابی مبانی وروش دین شناسي، روش شناسی)

3. بررسی دیدگاه خاص سلفیان (توحید و شرک، اسلام، ایمان و کفر، سنت و بدعت، حیات برزخی و سماع موتی)

4. بررسی مهمترین شبهات سلفیان (شبهات ذیل توحید و شرک، شبهات ذیل سنت وبدعت، شبهات فقه سیاسی)

5. بررسی عقاید و آموزه های خاص شیعه (اثبات و رفع شبهات) (امامت، اهل بیت ع، صحابه و ازداوج پیامبر، روابط اهل بیت (ع) و خلفا، غلو و تقصیر، بداء، رجعت، مصونیت قرآن از تحریف)

6. مباحث فقهی مورد اختلاف

سرفصل های سطح سه و سطح چهار نیز طبق سرفصل های مصوب مرکز مدیریت می باشد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن