درس خارج، برترین و بالاترین مرحله از درس‌های حوزوی در زمینه فقه و اصول به شمار می‌رود. این برترین‌بودن به آن دلیل است که اجتهاد، جایگاهی بسیار بالا در اسلام و بویژه تشیع و آن هم در عصر غیبت که ما راهی به سوی دریافت احکام از معصوم نداریم و باید به مجتهد مراجعه کنیم محسوب می‌شود؛ موسسه دارالاعلام نیز با توجه به رویکرد خود، درس خارج مقارن فقه و اصول را برگزار می نمایند.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن