منظور از دوره های کوتاه مدت، دوره هایی است که به صورت فشرده و با سرفصل های مصوب نقد سلفیه و وهابیت به صورت حضوری و غیر حضوری با بهره گیری از تسهیلات ویژه برگزار می گردد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن