دوره بلند مدت از مهمترین دوره های موسسه درالاعلام است؛ تربیت محققین، مدرسین و مبلغین زبده در زمینه نقد وهابیت و انتشار آثار علمی فراوان از نتایج این دوره است. روش آموزشی آن، پژوهش محور می باشد. طول دوره سه سال بوده و بعد از اتمام دوره گواهی تخصصی نقد وهابیت اعطاء می گردد. 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن