آموزش موسسه دارالاعلام با توجه به غيرممكن بودن حضور همه­ی روحانيون مناطق تلفيقی در قم و عدم امکان اعزام مبلغ و مدرس به تمام مناطق کشور، به راه اندازی بخش آموزش مجازی اقدام نموده تا به صورت غیر حضوری به نقد جریان­های سلفی‌گری و گونه‌های مختلف آن به ویژه وهابیت بپردازد. بدان امید که بستری را برای ادای دین و ایفای مسئولیت مهم خود و همکاران معزّز از روحانیون فراهم آورد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن